NIBE PKM - Modul pro pasivní chlazení

Moduly PKM jsou určeny pro kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE pro pasivní chlazení využívající geotermální chladící energii

Kombinace tepelných čerpadel země/voda NIBE F1140/1240 s modulem PKM umožňuje využít zařízení k vytápění a přípravě TUV i k chlazení (klimatizaci) místností. Moduly PKM jsou vhodné pro tepelná čerpadla využívající jako zdroj energie geotermální vrty nebo spodní vodu. Nejsou naopak vhodné pro odběr energie z plošného kolektoru, kde v letních měsících není možnost čerpat energii pro chlazení vlivem jejich vysoké teploty (15–18°C).

Více informací

V zimě získává tepelné čerpadlo tepelnou energii z půdy či vody a prostřednictvím topného systému vytápí dům. V létě, kdy chceme místnosti naopak chladit, můžeme zvolit pasivní chlazení. Při pasivním chlazení se chladné primární médium přivádí přímo do otopného systému a prostřednictvím topného/chladícího systému pasivně ochlazuje interiér domu. Při tomto procesu se účinně chladí interiér domu a zároveň se v půdě ukládá teplo, které je možné opět využít k vytápění v zimě.

Moduly pro pasivní chlazení NIBE PKM představují vysoce ekonomický způsob vytápění, přípravy TUV a klimatizace obytných prostor, který nezatěžuje životní prostředí.

  • Nejúspornější kompletní řešení pro vytápění, ohřev TUV a chlazení, které neškodí životnímu prostředí.
  • Tepelné čerpadlo využívající geotermální energii z půdy či spodní vody ušetří až 75% energie na vytápění.
  • Při pasivním chlazení se chladné primární médium pomocí oběhového čerpadla přivádí do topné soustavy a ochlazuje vzduch v místnostech. Jeho efektivita závisí na teplotě primárního média.
  • Neznečisťuje životní prostředí – bez emisí a hlučných externích zařízení.
  • Plně automatická inteligentní regulace, která vždy zajistí požadovaný tepelný komfort a která zajišťuje přednostní ohřev teplé vody.
  • Vytápění i chlazení se provádí pomocí rozvodného systému, jímž se rozvádí voda o příslušné teplotě do konvektorů se zabudovanými ventilátory, které umožňují vytápění či chlazení i rozlehlých místností.

Modul PKM 10 je určen pro tepelná čerpadla NIBE F1140,1240–5,6 a 8kW.

Modul PKM 20 je určen pro tepelná čerpadla NIBE F1140 a 1240 s výkonem nad 8kW.

Modul PKM 05 je určen pro tepelná čerpadla NIBE F1140 a 1240 do 10kW.

Tepelná čerpadla NIBE
Tepelná čerpadla NIBE
NIBE - značka kvality
Tepelná čerpadla NIBE
Partner našeho webu
Partner webu - TRX Baterie
Najdete nás na Facebooku