Nabídka zdarma

Tento dotazník bude sloužit jako základní informace pro výběr vhodného typu a výkonu tepelného čerpadla. Volbu odpovědi označte křížkem, případně doplňte číselnou hodnotu.

Tepelné čerpadlo chcete využít pro (označte i více možností).
 kWh
 kWh/rok nebo m3/rok
 m3
 m2
Topný systém
Název Stávající Uvažovaný
podlahové topení 43/38 °C
radiátory 55/45 °C
radiátory 90/70 °C
jiný (uveďte):
Průměrná teplota vody v systému při stávajícím vytápění v průběhu topné sezóny

 °C

Bivalentní (doplňkový) tepelný zdroj
Název Stávající Uvažovaný
elektrokotel
akumulační nádrž
kotel na zemní plyn
jiný (uveďte):
Uvažované tepelné čerpadlo (systém získání tepla)
Pro uložení kolektoru tepelného čerpadla mám k dispozici

 m2 pozemku

Vaše náměty a připomínky

Kontaktní údaje

Děkujeme Vám za projevený zájem o tepelné čerpadlo NIBE.
Nabídku na realizaci tepelného čerpadla zašleme na uvedený email nebo Vás budeme kontaktovat ohledně dalšího upřesnění.
TOP HEAT s.r.o

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů
Tepelná čerpadla NIBE
Tepelná čerpadla NIBE
NIBE - značka kvality
Tepelná čerpadla NIBE
Partner našeho webu
Partner webu - TRX Baterie
Najdete nás na Facebooku